Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach informuje, że zgodnie z § 34 ustęp.1,9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. D.U. z 2017 r. poz. 1911 sprawozdania finansowe poszczególnych placówek oświatowych za 2018 rok zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MZOPO jako jednostki sporządzającej sprawozdania, natomiast jednostka obsługiwana czyli poszczególne placówki oświatowe umieszczają informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego swojej jednostki na własnej stronie BIP.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja dotycząca publikowania sprawozdań finansowych poszczególnych placówek oświatowych za rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach
Informację opublikował:Janusz Jach
Data publikacji:15.05.2019 14:16
Informację aktualizował:Janusz Jach
Data aktualizacji:15.05.2019 14:16