WIZJA SZKOŁY

 

Dzisiejszy świat i charakterystyczny dla niego rozwój nauki, techniki- stawiają przed młodym człowiekiem wysokie wymagania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do odważnego, świadomego podjęcia wyzwań dorosłego życia, Jej celem jest wychować człowieka XXI wieku, gotowego do dialogu ze światem, odkrywania zjawisk makro i mikrokosmosu, znającego swoją europejskość i polskość. To szkoła musi przygotować uczniów do odpowiedzi na problemy współczesności: tendencje do integracji, globalizacji życia społecznego, wzrostu roli wiedzy, wymiany informacji, postępu naukowo-technicznego. To szkoła wreszcie musi przygotować do życia w rodzinie, społeczności lokalnej ,państwie obywatelskim, wspólnocie europejskiej i ludzkiej, do osiągnięcia przez uczniów pełnej dojrzałości.

Rozumiejąc to, nasza placówka tworzy środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu w wymiarze fizycznym/ w tym zdrowotnym/, psychicznym, intelektualnym, duchowym i społecznym. Panuje w niej życzliwa atmosfera poparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców , wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.

Szkoła tworzy wspólnotę i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.

Nawiązując do platońskiej tradycji, proponuje relacje nauczyciel-uczeń oparte na dialogu. Uczymy dialogu: słuchania innych i rozumienia innych poglądów.

Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą, a partnerstwo stanowi podstawę tych działań. Chcemy, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie budowania systemu wartości swoich dzieci, wspomagali realizację działań szkoły, pomagali w rozwiązywaniu problemów, współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji.

Ważną rolę odgrywa samorząd uczniowski.

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbliżone do naszych.

Pragniemy przygotować ucznia do samodzielnego, dorosłego życia, wykształcić postawy poszukujące, refleksyjne. Chcemy mu pomóc odkryć jego podmiotowość, zadbać o kształtowanie jego osobowości, rozwijać wrażliwość, smak, gust estetyczny, wyczulić na wartości: etyczne, społeczne i narodowe.

Oczekujemy, że nasz uczeń stanie się kreatywny, krytycznym odbiorcą rzeczywistości, zdolnym do racjonalnej selekcji napływających informacji, który potrafi odnajdywać cenne dla człowieka wartości i dokonywać samodzielnych wyborów.

    

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Wobec wyzwań współczesności: integracji, globalizacji życia społecznego, wzrostu roli wiedzy, wymiany informacji, postępu naukowo - technicznego, pragniemy wychowywać pokolenia Polaków otwartych na Europę i świat, dumnych z ojczystegodziedzictwa, trwających przy chrześcijańskich i  humanistycznych wartościach.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Misja i wizja Szkoły
Podmiot udostępniający informację:I LO
Informację opublikował:Janusz Jach
Data publikacji:25.01.2004 10:51
Informację aktualizował:Janusz Jach
Data aktualizacji:30.01.2020 10:37