Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2004

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Koła zainteresowań i fakultety z katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Daty konferencji, zebrań z rodzicami, dni wolnych z katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kalendarz imprez szkolnych z katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Historia Szkoły z katalogu Statut w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Misja i wizja Szkoły z katalogu Statut w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wzory dokumentów z katalogu Pobierz dokument w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Wewnątrzszkolny System Oceniania z menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 następna