Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2004

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wzory dokumentów do katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Historia Szkoły do katalogu Statut w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Misja i wizja Szkoły do katalogu Statut w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Psycholog, Pedagog, WDŻ w menu podmiotowym (nowa nazwa Psycholog, WDŻ)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zestawienie informacji o klasach w menu podmiotowym (nowa nazwa Pielęgniarka szkolna)
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zestawienie informacji o klasach do katalogu Kadra w menu podmiotowym

12.03.2004

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego

23.02.2004

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Nowa matura z katalogu Matury w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Nowa matura do katalogu Matury w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Matury do menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 następna