Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2004

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Procedury rozpatrywania skarg i wniosków z katalogu Procedury w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Strony domowe nauczycieli z katalogu Nauczyciele w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Publikacje nauczycieli z katalogu Nauczyciele w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Sekretariat z menu podmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wzory podstawowych dokumentów z katalogu Sekretariat w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Ogłoszeniakhuikg z menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Nowa matura do katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Koła zainteresowań i fakultety do katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Daty konferencji, zebrań z rodzicami, dni wolnych do katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kalendarz imprez szkolnych do katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 następna