Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2004

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Program profilaktyki do menu przedmiotowego

03.01.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nowa matura do katalogu Bardzo ważne bieżące informacje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Sekretariat do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Samorząd do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Biblioteka do katalogu Kadra w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Koła zainteresowań i Fakultety w menu przedmiotowym (nowa nazwa Koła zainteresowań i fakultety)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Spotkania z rodzicami z katalogu Bardzo ważne bieżące informacje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Daty ważne dla wszystkich zainteresowanych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Daty konferencji, zebrań z rodzicami, dni wolnych)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Dni wolne w menu przedmiotowym (nowa nazwa Daty ważne dla wszystkich zainteresowanych)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wzory dokumentów do katalogu Bardzo ważne bieżące informacje w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 następna