Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Koła zainteresowań i Fakultety do katalogu Bardzo ważne bieżące informacje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Historia Szkoły do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Bardzo ważne bieżące informacje)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Wewnątrzszkolny System Oceniania do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Psycholog i Pedagog do katalogu Kadra w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nauczyciele do katalogu Kadra w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26